Gebouwenbeheersoftware programma

Gebouwenbeheersoftware Programma – Grip Op Onderhoud En Kosten

Vastgoedbeheerteam werkt samen met het gebouwenbeheersoftware programma van Pactum. Samen met Pactum hebben wij een, vanuit de praktijk ontwikkeld, gebouwenbeheermodule ontwikkeld. Voor het digitaal borgen van meerjaren onderhoudsplanningen, demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen/plattegronden en foto’s. Uw gehele vastgoed overzichtelijk in een digitaal dossier per gebouw. Toegespitst op uw situatie.

Middels de unieke methodiek van Vastgoedbeheerteam, de CBC (Cycli Beheer Cirkel), wordt uw vastgoed zeer efficiënt in kaart gebracht. De methodiek begint bij een unieke codering van elke activiteit, die weer gekoppeld is aan een op maat gemaakt basisbestand voor elke opdrachtgever; een unieke codering en basisbestand op maat.

De methodiek is zo opgebouwd dat we alles efficiënt inzichtelijk hebben en kunnen beheren en muteren in het gebouwenbeheersoftware programma. Vanuit het programma kunt u eenvoudig rapporten draaien inzake planmatig onderhoud, beleid, alternatieven, aanbestedingen voor o.a. schoonmaak en niet te vergeten voor mutaties te verwerken van het laatst uitgevoerd onderhoud n.a.v. de jaarplanning per ruimte, gevel of dak. Tevens kan de energie index worden gerealiseerd van uw vastgoed, en kunt u eenvoudig laten berekenen wat de investering is en de terugverdientijd van het uit te voeren onderhoud.