Actualiseren meerjaren onderhoudsplanning en herinspecties

Uw onderhoud in control

Actualiseren en herinspecties van nulmetingen. Na het uitvoeren van een nulmeting houden wij uw planning up-to-date. Samen met u spreken wij een frequentie af voor het uitvoeren van herinspecties, zodat u duidelijk voor ogen heeft welke kosten u in de toekomst moet reserveren om uw vastgoed netjes voor de dag te houden.

Daarnaast kunnen wij ook uw planningen actualiseren. Heeft een recente nulmeting in bezit, en wilt de planning actualiseren, dan kan dat op basis van een liggende planning. Wij gaan de planning nalopen en maken deze weer up-to-date. Daarbij geven wij aan of het geplande onderhoud noodzakelijk is.

Naast het actualiseren van meerjaren onderhoudsplanningen (conform de NEN2767) zijn wij ook gespecialiseerd in het uitvoeren van schade- en houtrotopnames, conditiemetingen en inspecties, NEN 2580 meetrapporten, bouwkundige vooropnames, droneopnames en tekenwerk.