(Duurzame) Meerjaren onderhoudsplanning (NEN2767 en RVB-BOEI)

Uw gebouw in conditie, uw kosten in de hand

Met de (duurzame) meerjaren onderhoudsplanning van Vastgoedbeheerteam heeft u altijd de conditie van een gebouw of installatie op uw netvlies. De bouwkundige en installatietechnische staat van uw onderhoud wordt duidelijk zichtbaar. Daarmee houdt u grip op uw onderhoud. Middels een grondige nulmeting stellen wij een meerjaren onderhoudsplanning op, maar wij kunnen ook een bestaande meerjaren onderhoudsplanning actualiseren.

Vanuit de inspecties en de daaruit voortvloeiende rapportages kunnen wij u adviseren over de jaarbegroting. Maar ook adviseren over de scenario’s van 5, 10 en op langere termijn. Scenario’s zijn van belang voor de financiële plannen welke u heeft met uw vastgoed, of juist welke besluiten u hiertoe gaat nemen.

Wat wij belangrijk vinden bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning is te komen tot een gezamenlijk doel. Samen uitganspunten vaststellen om zo te komen tot een complete planning. Vanuit onze kennis zullen wij u ook adviseren over veiligheid en wet- en regelgeving. Daarnaast zullen wij met u in gesprek gaan over de begroting. Zo kunnen wij voor u een transparante rapportage opstellen waar het gewenste doel uit te behalen is.

Beheer van de meerjaren onderhoudsplanning en begroting

Naast het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen verzorgen wij ook het beheer van deze planning. Jaarlijks kunnen wij u middels een herinspectie voorzien van advies rondom de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en klachtenonderhoud. Zo blijft uw planning en de begroting actueel.

Gebouwenbeheersoftware, al uw gegevens in één oogopslag inzichtelijk

Vastgoedbeheerteam werkt samen met het gebouwenbeheersoftware programma van Pactum. Samen met Pactum hebben wij een, vanuit de praktijk ontwikkeld, gebouwenbeheermodule ontwikkeld. Voor het digitaal borgen van meerjaren onderhoudsplanningen, demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen/plattegronden en foto’s. Uw gehele vastgoed overzichtelijk in een digitaal dossier per gebouw. Toegespitst op uw situatie.

Mocht u gebruik maken van uw eigen vastgoedsoftware, dan hebben wij ruime ervaring in onder andere O-Prognose en Vastware en Ibis. Maar ook de software van Planon, Stravis en HomeRun zijnons niet onbekend.

NEN2767 inspecties

Concreet weten wat de staat van het onderhoud van uw vastgoed is? De specialisten van Vastgoedbeheerteam voeren hoogwaardige conditiemetingen en inspecties uit, zodat u duidelijk de staat van het onderhoud van uw vastgoed in beeld hebt. Planningen zijn maatwerk. Conditiemetingen worden uitgevoerd middels de NEN2767. Deze NEN2767 normering staat voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid van de inspectie van het gebouw, de installaties en de voorzieningen rondom het gebouw.

RVB BOEI inspecties

Ook kunnen wij middels de RVB-BOEI® systematiek inspecties uitvoeren. Voor genoemde systematiek zijn wij gecertificeerd. Inspecteurs zijn Sertum geregistreerd. Deze systematiek bevatten de volgende disciplines:

  • brandveiligheid;
  • onderhoud;
  • energie;
  • inzicht in wet- en regelgeving.

RVB-Boei® is een Nederlandse inspectiesystematiek voor gebouwen, die beoogt alle vormen van inspecties en beheer van gebouwen te integreren tot één systeem. Deze systematiek is in 2009 geïntroduceerd door de Rijksgebouwendienst, sinds 2014 het Rijksvastgoedbedrijf.

Naast het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen (conform de NEN2767) zijn wij ook gespecialiseerd in het uitvoeren van schade- en houtrotopnames, conditiemetingen en inspecties, NEN 2580 meetrapporten, bouwkundige vooropnames, drone opnames en tekenwerk.