Schade- en houtrotopnames

Meten is weten!

Heeft u op hooflijnen inzicht nodig welke kosten er bij een instandhouding nodig zijn van uw gebouw? Of wilt u een rapportage met bestaande schades?

Schade opnames zijn de manier om de oorzaak van schade te onderzoeken. Een gebrek of geschil met betrekking tot uw vastgoed is vervelend. Graag helpen wij u de oorzaak te onderzoeken om zo de schade vast te stellen.

Wij treden als onafhankelijk inspecteur voor u op. Gespecialiseerd op het gebied van bouw in de breedste zin. Onze inspecteur verzamelt informatie en voert onderzoeken uit voor de afhandeling van de claim.

Wij zijn inzetbaar voor het uitvoeren van bevingsinspecties en -taxaties o.a. ten gevolge van de gaswinning door de NAM in Noord Nederland. Werkzaamheden zijn o.a. opnemen schade, opstellen schaderapport en fotorapportage, calculaties aanvragen en controleren en verslaglegging/af-rapporteren, eventueel aanvullend onderzoek begeleiden en afhandeling proces. Uitvoeren en afwikkelen contra expertises.

Naast het uitvoeren van schade- en houtrotopnames, zijn wij ook gespecialiseerd in het opstellen en actualiseren van meerjaren onderhoudsplanningen (conform de Nen2767), conditiemetingen en inspecties, NEN 2580 meetrapporten, bouwkundige vooropnames, drone opnames en tekenwerk.