Dakscan

Uw vastgoed in control

De Dakscan is erop gericht om op basis van een volledige NEN-2767 inspectie per dakvlak een gedegen inzicht te geven in de toestand van de verschillende dakvlakken. Deze inspectie kan uitgebreid worden met insnijdingen. Op grond van deze objectieve inspectie wordt inzicht verkregen in zowel het direct als het op termijn noodzakelijke onderhoud en de daaraan verbonden kosten.

Daarnaast verrichten wij ook energiescans bij de uit te voeren dakscans. Ontwikkelingen als de klimaatwet en de energietransitie hebben een direct verband met daken.De scan cq. inspectie geeft een duidelijke energetische status van het dak en de invloed van te nemen maatregelen op het energielabel van het gebouw. Dit inzicht is van belang om aan de gestelde label eisen nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen.

Naast het uitvoeren van dakscans zijn wij ook gespecialiseerd in schade- en houtrotopnames, het opstellen en actualiseren van meerjaren onderhoudsplanningen (conform de Nen2767), conditiemetingen en inspecties, NEN 2580 meetrapporten, bouwkundige vooropnames, drone opnames en tekenwerk.