Ons specialisme

Uw vastgoed goed.

Vastgoedbeheerteam zorgt ervoor dat uw vastgoedbeheer en meerjaren onderhoud in goede banen wordt geleid. Wij brengen de staat van het vastgoed geheel in kaart, leveren u advies ten behoeve van het beheer en onderhoud van een gebouw of woning en daarnaast kunnen wij het beheer van u overnemen en ervoor zorgen dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Doordat het (technische) beheer en onderhoud van gebouwen vakdiscipline vergt, kan Vastgoedbeheerteam op projectbasis of middels detachering worden ingezet.

(Duurzame) Meerjaren onderhoudsplanning (NEN2767 en RVB-BOEI)

Uw gebouw in conditie, uw kosten in de hand

Actualiseren meerjaren onderhoudsplanning en herinspecties

Uw onderhoud in control

Beheer en onderhoud, uitbesteden onderhoud

Efficiency en effectiviteit van uw onderhoud

Quickscan en instandhoudingsplan

Nieuwbouw of instandhouding? Of bouwkundig gebrek of geschil? Vraag naar onze quickscan

Schade- en houtrotopnames

Meten is weten!

Dakscan

Uw vastgoed in control

Bouwkundige vooropnames

Onduidelijkheden over schades vermijden

NEN2580 metingen

Meten is weten!

Drone opnames

Niets geen gedoe met lastige inspecties van gevels en daken

Tekenwerk

Tekenwerk nodig? Een duidelijk tekening geeft u een helder en duidelijk inzicht

Interim advies

Capaciteit tekort? Tijdelijke ondersteuning de mogelijkheid