NEN2580 metingen

Meten is weten!

Binnen de vastgoedwereld spelen oppervlakte en inhoud van het vastgoed een grote rol. Een onjuiste vaststelling van oppervlakte en inhoud kan grote gevolgen hebben. Om dit te voorkomen is er de norm NEN 2580, voor het eenduidig bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen. De NEN 2580 maakt het mogelijk om kosten gerelateerde begrippen op een uniforme wijze te bepalen en te vergelijken. Wij stellen als onafhankelijk bureau meetcertificaten op volgens de NEN 2580 norm. Een meetcertificaat voorkomt onduidelijkheid en discussie en zorgt ervoor dat de juiste vierkante meters worden vastgelegd.

NEN 2580 methodiek

Middels de vastgestelde methodiek komen wij voor een betreffend object tot een NEN 2580 meetrapport. Wij inventariseren samen met u welke informatie er over het object aanwezig is. Heeft u plattegronden beschikbaar? Wat is de bewoning of verdeling van het object. De verkregen informatie wordt ter plekke gecontroleerd. Indien de tekeningen geheel met de huidige staat overeen komen, wordt een meetrapport opgesteld. Indien er afwijkingen zijn, wordt het object opnieuw ingemeten en volgt daarna een meetrapport. Zo kunt u altijd vertrouwen op een nauwkeurige meting en vaststelling van uw object.

Waarom een NEN 2580 Meetrapport

Het meetrapport bestaat uit een meetstaat opgebouwd uit een totaaloverzicht van de metrages per huurder, uit een overzicht van de metrages per huurder per bouwlaag. Een meetrapport geeft de juiste inzichten voor:

  • Het vaststellen van de huurprijs.
  • Berekening van de huurprijs van sociale woningen (WOZ-waarden en M2 tellen mee voor de berekeningen van het aantal punten).
  • Huurprijsherzieningen.
  • Taxeren van een gebouw.
  • Verdelen van servicekosten in multi-tenant situaties.
  • Toedelen gemeenschappelijke ruimtes in multi-tenant situaties.
  • WOZ- en BAG-vraagstukken.