Een greep uit onze werkzaamheden

Een Greep Uit Onze Werkzaamheden

Meerjaren onderhoudsplanningen, conditiemetingen (NEN2767)

(her)inspecties uitgevoerd voor diverse scholengemeenschappen, gemeentelijke instellingen, woningcorporaties en VvE’s.

Opzetten en inventarisatie gehele bezit vastgoed middels conditiemeting NEN2767

voor diverse woningcorporaties (afdeling Vastgoed), begeleiding en ondersteuning hierin.

Interim ondersteuning door adviseurs bij woningcorporaties

(projectleider) voor het begeleiden en ondersteunen van het opzetten inventarisatie bezit. (Her) inspectie bezit woningcorporatie volgens NEN 2767, begeleiding werkvoorbereiding afdeling Vastgoed.

Schadeopnames (o.a. aardbevingsopnames)
Uitvoeren van bevingsinspecties en -taxaties o.a. ten gevolge van de gaswinning door de NAM in Noord Nederland. Werkzaamheden zijn o.a. opnemen schade, opstellen schaderapport en fotorapportage, calculaties aanvragen en controleren en verslaglegging/af-rapporteren, eventueel aanvullend onderzoek begeleiden en afhandeling proces. Uitvoeren en afwikkelen contra expertises. Belang in het gehele proces is de aandacht voor de schademelder en een vlotte afwikkeling van inspectie/taxatie tot af-rapporteren dossier.

AutoCad tekenwerkzaamheden
Opstellen lijntekeningen van uw vastgoed.