Beheer en onderhoud, uitbesteden onderhoud

Efficiency en effectiviteit van uw onderhoud

Technisch beheer van uw vastgoed, dat bedoelen wij met het beheer en onderhoud van uw vastgoed. Er wordt geen onderhoud uitgevoerd, maar bij beheer en onderhoud wordt het onderhoud efficiënt en effectief gepland.

Vanuit de meerjaren onderhoudsplanning wordt helder, duidelijk en actueel inzicht gegeven in de conditie van uw vastgoed en daar daarmee gepaard gaande meerjarige onderhoudskosten. Juist vanuit de meerjaren onderhoudsplanning wordt inzicht gegeven in welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren benodigd zijn. Per object wordt vastgelegd wat de conditie van het vastgoed is en de daarbij gepaard gaande kosten voor onderhoud.

Planmatig onderhoud

Binnen de meerjaren onderhoudsplanning kan alle benodigde informatie met betrekking tot beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden opgenomen. Zo kan rekening gehouden worden met gepland onderhoud, maar ook met het verband tussen planmatig onderhoud en onderhoud waarbij defecten worden gesignaleerd en waarbij deze direct dienen te worden gerepareerd. Bij preventief inspecteren (tijdig uitvoeren herinspecties), kan deze laatste vorm worden voorkomen

Adviseur beheer en onderhoud

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het beheer en onderhoud bij woningcorporaties, zorginstellingen en scholengemeenschappen. Meer informatie of advies nodig? Wij helpen je graag verder!

Naast het in kaart brengen van het beheer en onderhoud zijn wij ook gespecialiseerd in het opstellen en actualiseren van meerjaren onderhoudsplanningen (conform de NEN2767), het uitvoeren van schade- en houtrotopnames, conditiemetingen en inspecties, NEN 2580 meetrapporten, bouwkundige vooropnames, drone opnames en tekenwerk.