Bouwkundige vooropnames

Onduidelijkheden over schades vermijden

Bouwactiviteiten in uw nabije omgeving? Dan zou er best bouwkundige schade aan uw woning of bedrijfspand kunnen ontstaan. De gevolgen van heiwerkzaamheden, bronbemalingen en ontgravingen zijn vaak alleen maar waarneembaar met specifieke meetapparatuur en/of door een deskundige.
Tijdens werkzaamheden zoals heien, rioleringswerkzaamheden, overige grondwerken en bronbemalingen, damwand voorzieningen enzovoorts ontstaan, soms na enkele weken maar meestal pas na maanden of zelfs jaren, scheuren en verzakkingen.

Stel vooraf de staat van uw vastgoed vast

In een bouwkundige vooropname wordt voor aanvang van de werkzaamheden de bouwkundige staat vastgelegd. Met dit rapport kunt u, daar waar nodig, bewijslijst voeren. Na het opstellen van deze rapportage is het daarom aan te bevelen deze te deponeren bij een notaris. Uw bewijs ligt daarmee vast.
Met een bouwkundige vooropname kunt u zich veel zorgen en een juridische weg besparen. Door de inzet van onze deskundigen verkrijgt u een helder en duidelijk rapport. Met een bouwkundige vooropname voorkomt u dat u opdraait voor schades die u niet heeft veroorzaakt tijdens de bouw op sloop.

Ook voor u als gemeente of als ondernemer kunnen wij voorafgaand aan de door u uit te voeren werkzaamheden vooropnames uitvoeren. Wij zullen het werkgebied met u afstemmen en u adviseren waar vooropnames uitgevoerd moeten worden. Voorts stellen wij de betrokken eigenaren en/of bewoners op de hoogte van de werkzaamheden en wanneer deze worden uitgevoerd. Eventuele huidige gebreken worden vastgelegd middels een fotorapportage met toelichting.
Een andere belangrijke reden om een vooropname te laten uitvoeren is dat de bouwverzekeraar dit eist. Meestal kunt u zonder vooropname geen CAR-verzekering (Constructie AllRisks) afsluiten.
Naast het uitvoeren van bouwkundige vooropnames, zijn wij ook gespecialiseerd in gespecialiseerd in schade- en houtrotopnames, het opstellen en actualiseren van meerjaren onderhoudsplanningen (conform de Nen2767), conditiemetingen en inspecties, NEN 2580 meetrapporten, dakscans, drone opnames en tekenwerk.