Projecten

Meerjaren Onderhoudsplanning

Met de (duurzame) meerjaren onderhoudsplanning van Vastgoedbeheerteam heeft u altijd de conditie van een gebouw of installatie op uw netvlies.

Lees meer

Actualiseren meerjaren onderhoudsplanning en herinspecties

Actualiseren en herinspecties van nulmetingen. Na het uitvoeren van een nulmeting houden wij uw planning up-to-date.

Lees meer

Beheer en onderhoud

Technisch beheer van uw vastgoed, dat bedoelen wij met het beheer en onderhoud van uw vastgoed. Er wordt geen onderhoud uitgevoerd, maar bij beheer en onderhoud wordt het onderhoud efficiënt en effectief gepland.

Lees meer

Quickscan en instandhoudingsplan

De Quickscan is een vlotte bouwkundige en/of installatietechnische inspectie van een gebouw of object. De inspectie geeft een globale indruk van de bouwkundige en/of installatietechnische staat van het gebouw of het te inspecteren object.

Lees meer

Schade- en houtrotopnames

Heeft u op hooflijnen inzicht nodig welke kosten er bij een instandhouding nodig zijn van uw gebouw? Of wilt u een rapportage met bestaande schades?

Lees meer

Dakscan

De Dakscan is erop gericht om op basis van een volledige NEN-2767 inspectie per dakvlak een gedegen inzicht te geven in de toestand van de verschillende dakvlakken. Deze inspectie kan uitgebreid worden met insnijdingen.

Lees meer

Bouwkundige vooropnames

Bouwactiviteiten in uw nabije omgeving? Dan zou er best bouwkundige schade aan uw woning of bedrijfspand kunnen ontstaan.

Lees meer

NEN2580 metingen

Binnen de vastgoedwereld spelen oppervlakte en inhoud van het vastgoed een grote rol. Een onjuiste vaststelling van oppervlakte en inhoud kan grote gevolgen hebben.

Lees meer

Drone opnames

Flats, appartementen, fabrieken, torens, molens, het zijn maar een aantal voorbeelden waarbij het inspecteren van vooral de top een hele uitdaging is voor een inspecteur.

Lees meer

Tekenwerk

Ook kunnen wij tekeningen vervaardigen in DWG formaat. Beschikt u over een oude tekening of zelfs geen tekening, dan kunnen wij deze voor u in DWG-formaat vervaardigen volgens de NL/SfB lagenstructuur. De tekeningen worden naar uw wensen aangepast met extra informatie.

Lees meer

Interim advies

Ieder bedrijf komt wel eens capaciteit tekort. Of het nu gaat om een adviseursfunctie, inzet van een bouwkundig inspecteur voor een conditiemeting of een functie binnen projectmanagement. Heeft u bredere inzet nodig om uw werkzaamheden afgerond te krijgen?

Lees meer