Ons specialisme

Uw vastgoed goed.

Vastgoedbeheerteam zorgt ervoor dat uw vastgoedbeheer en meerjaren onderhoud in goede banen wordt geleid. Wij brengen de staat van het vastgoed geheel in kaart, leveren u advies ten behoeve van het beheer en onderhoud van een gebouw of woning en daarnaast kunnen wij het beheer van u overnemen en ervoor zorgen dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Doordat het (technische) beheer en onderhoud van gebouwen vakdiscipline vergt, kan Vastgoedbeheerteam op projectbasis of middels detachering worden ingezet.


MEERJAREN ONDERHOUD - UW GEBOUW IN CONDITIE, UW KOSTEN IN DE HAND

Met de (duurzame) meerjaren onderhoudsplanning van Vastgoedbeheerteam heeft u altijd de conditie van een gebouw of installatie op uw netvlies. Daarmee houdt u ook grip op uw onderhoud.
Wij stellen middels een nulmeting een nieuw op te zetten meerjaren onderhoudsplanning op, maar kunnen ook een bestaande meerjaren onderhoudsplanning actualiseren. Onze specialisten hebben ruime ervaring om deze planning naar uw wensen op te stellen. Planningen zijn maatwerk. Wij hebben een stabiele basis welke naar uw wensen en eisen verder uit te bouwen is. Wij adviseren u over conditiemetingen volgens de NEN2767. Deze norm zorgt voor het uniform inspecteren en het in kaart brengen van de technische staat van uw gehele onderhoud.

Vastgoedbeheerteam werkt samen met het gebouwenbeheersoftware programma van Pactum. Samen met Pactum hebben wij een, vanuit de praktijk ontwikkeld, gebouwenbeheermodule ontwikkeld. Voor het digitaal borgen van meerjaren onderhoudsplanningen, demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen/plattegronden en foto's. Uw gehele vastgoed overzichtelijk in een digitaal dossier per gebouw. Toegespitst op uw situatie.

Mocht u gebruik maken van uw eigen vastgoedsoftware, dan hebben wij ruime ervaring in onder andere O-Prognose, Planon, Vastware, Ibis-Main, Stravis en HomeRun.


CONDITIEMETING EN INSPECTIE NEN2767 – DE KWALITEIT VAN UW GEBOUW DUIDELIJK IN BEELD

Concreet weten wat de staat van het onderhoud van uw vastgoed is? De specialisten van Vastgoedbeheerteam voeren hoogwaardige conditiemetingen en inspecties uit, zodat u duidelijk de staat van het onderhoud van uw vastgoed in beeld hebt. Planningen zijn maatwerk. Conditiemetingen worden uitgevoerd middels de NEN2767.


ACTUALISATIE, MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING EN CALCULEREN – UW ONDERHOUD IN CONTROL

Vastgoedbeheerteam werkt samen met het gebouwenbeheersoftware programma van Pactum. Zo brengen wij heel eenvoudig de onderhoudskosten per onderdeel in kaart. U weet precies welke onderhoudskosten aan uw vastgoed benodigd zijn op de korte en lange termijn. Na het uitvoeren van een 0-meting houden wij graag uw planning up-to-date. Samen met u spreken wij een frequentie af voor het uitvoeren van herinspecties, zodat u duidelijk voor ogen heeft welke kosten u in de toekomst moet reserveren om uw vastgoed goed te houden.


BEGROTING, ONDERHOUD BEGROTEN, PLANNEN EN UITVOEREN – DE JUISTE INVESTERING VOOR UW ONDERHOUD

Nadat de meerjaren onderhoudsplanning is opgesteld, heeft u een helder en duidelijk beeld van de onderhoudsplanning. Wanneer kunt u welk onderhoud verwachten, welke gelden moet u hiervoor reserveren, kunnen onderhoudswerkzaamheden ook samen worden gepland? Deze vragen worden simpel beantwoord middels onze heldere en duidelijk planning. De uitvoering van planmatig onderhoud is vaak een intensief traject, met soms grote aanbestedingen. Onze adviseurs adviseren en assisteren u graag bij deze werkzaamheden.


DRONE VOOR INSPECTIES EN ONDERHOUD - INSPECTIE VAN DAKEN OF GEVELS? DAARVOOR ZETTEN WIJ ONZE DRONE IN

Veilig daken, gelves of lastig te inspecteren plaatsen beoordelen? Dat doen wij middels inzet van een drone. Met dronebeelden kunnen wij u voorzien van haarscherpe beelden van uw vastgoed. De mogelijkheden zijn eindeloos. Kwaliteit is verzekerd door een gecertificeerd piloot en een drone die filmt tot 4K.

Voordelen:

SNEL EN EENVOUDIG, moeilijk te bereiken plaatsen in kaart brengen.
VEILIG EN VOORDELIG, niet meer op grote hoogte hangen, en geen dure specifieke materialen benodigd.

Heeft u belangstelling voor de inzet van onze drone? Neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie.


RVB-BOEI® gecertificeerd

Voor genoemde systematiek zijn wij reeds gecertificeerd. Deze systematiek bevatten de volgende disciplines:
- brandveiligheid;
- onderhoud;
- energie;
- inzicht in wet- en regelgeving.


RVB-Boei® is een Nederlandse inspectiesystematiek voor gebouwen, die beoogt alle vormen van inspecties en beheer van gebouwen te integreren tot één systeem. Deze systematiek is in 2009 geïntroduceerd door de Rijksgebouwendienst, sinds 2014 het Rijksvastgoedbedrijf.


GEBOUWENBEHEERSOFTWARE PROGRAMMA – GRIP OP ONDERHOUD EN KOSTEN

Vastgoedbeheerteam werkt samen met het gebouwenbeheersoftware programma van Pactum. Samen met Pactum hebben wij een, vanuit de praktijk ontwikkeld, gebouwenbeheermodule ontwikkeld. Voor het digitaal borgen van meerjaren onderhoudsplanningen, demarcatieafspraken, geconstateerde gebreken, tekeningen/plattegronden en foto's. Uw gehele vastgoed overzichtelijk in een digitaal dossier per gebouw. Toegespitst op uw situatie.

Middels de unieke methodiek van Vastgoedbeheerteam, de CBC (Cycli Beheer Cirkel), wordt uw vastgoed zeer efficiënt in kaart gebracht. De methodiek begint bij een unieke codering van elke activiteit, die weer gekoppeld is aan een op maat gemaakt basisbestand voor elke opdrachtgever; een unieke codering en basisbestand op maat.

De methodiek is zo opgebouwd dat we alles efficiënt inzichtelijk hebben en kunnen beheren en muteren in het gebouwenbeheersoftware programma. Vanuit het programma kunt u eenvoudig rapporten draaien inzake planmatig onderhoud, beleid, alternatieven, aanbestedingen voor o.a. schoonmaak en niet te vergeten voor mutaties te verwerken van het laatst uitgevoerd onderhoud n.a.v. de jaarplanning per ruimte, gevel of dak. Tevens kan de energie index worden gerealiseerd van uw vastgoed, en kunt u eenvoudig laten berekenen wat de investering is en de terugverdientijd van het uit te voeren onderhoud.

Vanuit het programma bestaat tevens de mogelijkheid om de werkomschrijving direct te koppelen aan het basis bestand, zodat u gelijk het onderhoud kunt aanvragen n.a.v. de handelingen en de jaarplanning, alles is online in te zien en te beheren. Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie. Vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.


EEN GREEP UIT ONZE WERKZAAMHEDEN

Meerjaren onderhoudsplanningen, conditiemetingen (NEN2767), (her)inspecties uitgevoerd voor diverse scholengemeenschappen, gemeentelijke instellingen, woningcorporaties en VvE’s.

Opzetten en inventarisatie gehele bezit vastgoed middels conditiemeting NEN2767 voor diverse woningcorporaties (afdeling Vastgoed), begeleiding en ondersteuning hierin.

Interim ondersteuning door adviseurs bij woningcorporaties (projectleider) voor het begeleiden en ondersteunen van het opzetten inventarisatie bezit. (Her) inspectie bezit woningcorporatie volgens NEN 2767, begeleiding werkvoorbereiding afdeling Vastgoed.

Schadeopnames (o.a. aardbevingsopnames)
Uitvoeren van bevingsinspecties en -taxaties o.a. ten gevolge van de gaswinning door de NAM in Noord Nederland. Werkzaamheden zijn o.a. opnemen schade, opstellen schaderapport en fotorapportage, calculaties aanvragen en controleren en verslaglegging/af-rapporteren, eventueel aanvullend onderzoek begeleiden en afhandeling proces. Uitvoeren en afwikkelen contra expertises. Belang in het gehele proces is de aandacht voor de schademelder en een vlotte afwikkeling van inspectie/taxatie tot af-rapporteren dossier.

AutoCad tekenwerkzaamheden
Opstellen lijntekeningen van uw vastgoed.