Onze opdrachtgevers

Woonscan Meppel, adviesbureau
Diverse opdrachten zoals inventarisaties, inspecties NEN2767 en interim functies binnen woningcorporaties.

TriaCon BV Zwolle, adviesbureau
Diverse opdrachten (her)inspectie / nulmeting uitvoeren bij diverse woningcorporaties middels NEN2767.

Woningcorporatie Woonstede Ede
Inventarisatie en conditiemeting van het bezit volgens de NEN2767.

Woningcorporatie Provides IJsselstein
Projectleider en met eigen team inventarisatie en conditiemeting NEN2767 van het gehele bezit, middels het programma Vastware.

Woningcorporatie Nijestee Groningen
Projectleider/ Adviseur beheer en onderhoud woningcorporatie.

Pactum Gebouwenbeheer
Ontwikkeling software NEN2767 incl. beheer en onderhoud met werkomschrijvingen (Methodiek CBC) en opname scholen, uitvoering nulmetingen voor opstellen meerjaren onderhoudsplanningen

Scholengemeenschap OMO Bergen op zoom
Voor een diverse scholen hebben wij inspecties uitgevoerd voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanningen, middels CBC methodiek in Pactum gebouwenbeheer.

INNAX Veenendaal, adviesbureau
Diverse opdrachten voor opnames NEN2767.

Woningcorporatie Mercatus
De afdeling Vastgoed ondersteund op gebied van werkvoorbereiding en opnames gedaan volgens NEN2767.

Facilicom, adviesbureau
Diverse opnames volgens NEN2767, waaronder o.a. opnames luifels BP tankstations.

Fris Vastgoed Amsterdam, adviesbureau
Opstellen duurzame meerjaren onderhoudsplanning voor een aantal woontorens in opdracht van een Vereniging van Eigenaren.

Het Punt Vroomshoop, activiteitencentrum
Adviseur beheer en onderhoud. Opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning en advies geven in beheer en onderhoud cultureel centrum. Verzorgen aanbesteding van installatiecontracten.

CVW (Centrum Veilig Wonen) / NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij)
Schadeopname en taxaties aardbevingsschade Noord Nederland (regio Groningen). Schade-expert voor diverse taxatiebureau’s het uitvoeren van bevingsinspecties en -taxaties. Deze inspecties en taxaties betreffen bouwkundige schades welke kunnen zijn ontstaan door bevingen ten gevolge van de gaswinning door de NAM in Noord Nederland (regio Groningen). Werkzaamheden zijn o.a. opnemen schade, opstellen schaderapport en fotorapportage, calculaties aanvragen en controleren en verslaglegging/af-rapporteren, eventueel aanvullend onderzoek begeleiden en afhandeling proces. Uitvoeren en afwikkelen contra expertises. Belang in het gehele proces is de aandacht voor de schademelder en een vlotte afwikkeling van inspectie/taxatie tot af-rapporteren dossier.

Wits Vastgoedonderhoud Drachten
Interim functie actualiseren en uitlijnen onderhoudsplanningen.

Friso Bouwgroep Groningen
Schade opname van gebouwen in Groningen. Klachtenrapportage opstellen (scheuren en tochten).

Gemeente Harderwijk
Bestaande planningen actualiseren n.a.v. verbouwing en scenario's maken van een onderhoudsplanning met advies.

Woningcorporatie Eigen Haard Amsterdam
Opnames bezit inventariseren en conditiemetingen volgens de NEN2767 middels O-Prognose.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Aanbesteding en bouwbegeleiding van een vleugel van het ziekenhuis inzake groot onderhoud; uitvoeren nulmeting en (her)inspecties zorginstelling volgens de NEN2767.

BCN Drachten
Diverse projecten opnames conditiemetingen volgens de NEN2767 bij scholengemeenschappen.

Kerkgemeenschap Leeuwarden
Uitvoeren project gebruikersvergunning brandveiligheid kerkgebouw.

Hotel Makkum
Schade-inspectie en uitvoering nulmeting recreatiepand.

Thuiszorg Sneek
Opnames volgens NEN2767 conditiemeting en (her)inspecties zorginstelling.

Gemeente Hollands Kroon
Inventariseren gehele bezit, uitvoeren nulmeting volgens de NEN2767 (scholen, kerken, monumenten, dijkwoningen, zwembaden, gymzalen en sporthallen).